Thánh Lễ » Dâng Lễ

Thứ Sáu, 21 Tháng Hai, 2014 258

Cùng Tiến Dâng Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Mùa Chay, Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 2 Mùa Chay
Nhạc Sĩ: Phan-xi-cô

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 122

28/05/2015 200 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Ca Lên Đi 1

28/05/2015 85 Nhập Lễ

Chúa Nhật 13 - 30 B

27/05/2015 85 Tung Hô Tin Mừng

Con Đường Hạnh Phúc

28/05/2015 78 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Đã Gọi Con Đi

28/05/2015 71 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Đường Con Đi

28/05/2015 70 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Hát Lên Mừng Chúa

10/08/2014 70 Nhập Lễ

Nhạc Khúc Tri Ân

17/05/2017 63 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương