Thánh Lễ » Dâng Lễ

Thứ Bảy, 29 Tháng Mười Một, 2014 80

Xin Dâng Cha Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Mùa Vọng, Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN1

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Mừng Chư Thánh Việt Nam

16/10/2014 88 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 125*

16/10/2014 58 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Mến Chúa Yêu Người

01/06/2015 54 Nhập Lễ

Tiếng Nhạc Oai Hùng

16/10/2014 50 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Cát Biển Sao Trời

01/06/2015 46 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 145

01/06/2015 45 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Hoan hô Vua Giê-su

16/10/2014 44 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 17

01/06/2015 39 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương