Thánh Lễ » Nhập Lễ

Thứ Năm, 23 Tháng Mười, 2014 143

Dân Thành Xi-on Hỡi Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Mùa Vọng, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 2 Mùa Vọng
Nhạc Sĩ: Xuân Thảo

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Mừng Chư Thánh Việt Nam

16/10/2014 88 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 125*

16/10/2014 58 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Mến Chúa Yêu Người

01/06/2015 54 Nhập Lễ

Tiếng Nhạc Oai Hùng

16/10/2014 50 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Cát Biển Sao Trời

01/06/2015 46 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 145

01/06/2015 45 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Hoan hô Vua Giê-su

16/10/2014 44 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 17

01/06/2015 39 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương