Thánh Lễ » Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thứ Tư, 04 Tháng Mười Một, 2015 75

Thánh Vịnh 71* - MV A Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Mùa Vọng, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN2
Nhạc Sĩ: Xuân Thảo

TV 71 dùng cho CNMV 2A (ĐK1, c1,2,4,5); Lễ Minh niên C ( ĐK1, c2,4,5). Bản đầy đủ dưới đây là hát cho CN Hiển Linh (ĐK2, c1,2,3,4).
Khi hát trong CNMV2A thì dùng ĐK1, bỏ câu 3 và thêm câu 5.

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 122

28/05/2015 200 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Ca Lên Đi 1

28/05/2015 85 Nhập Lễ

Chúa Nhật 13 - 30 B

27/05/2015 85 Tung Hô Tin Mừng

Con Đường Hạnh Phúc

28/05/2015 78 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Đã Gọi Con Đi

28/05/2015 71 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Đường Con Đi

28/05/2015 70 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Hát Lên Mừng Chúa

10/08/2014 70 Nhập Lễ

Nhạc Khúc Tri Ân

17/05/2017 63 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương