Thánh Lễ » Xức Tro

Thứ Ba, 27 Tháng Giêng, 2015 91

Hạt Bụi Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Mùa Chay, Thánh Lễ, Năm B, Thứ 4 Lễ Tro, Xức Tro
Nhạc Sĩ: Nguyễn Duy

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 122

28/05/2015 200 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Chúa Nhật 13 - 30 B

27/05/2015 85 Tung Hô Tin Mừng

Ca Lên Đi 1

28/05/2015 84 Nhập Lễ

Con Đường Hạnh Phúc

28/05/2015 76 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Đã Gọi Con Đi

28/05/2015 71 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Đường Con Đi

28/05/2015 70 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Hát Lên Mừng Chúa

10/08/2014 70 Nhập Lễ

Nhạc Khúc Tri Ân

17/05/2017 62 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương