Lễ Trọng - Lễ Kính » Lễ trọng Kính Chúa trong Mùa Thường Niên » Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô

Thứ Ba, 29 Tháng Ba, 2016 185

Thánh Vịnh 109 Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Thánh Vịnh - Đáp Ca, Lễ Trọng - Lễ Kính, Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô, Năm C, Lễ Về Chúa
Nhạc Sĩ: Kim Long

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Xin Dâng*

13/07/2014 44 Dâng Lễ

Bánh Bởi Trời 2

29/05/2014 21 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Nuôi Dân Người

28/04/2014 21 Nhập Lễ

Chúa Ba Ngôi

27/04/2014 19 Tung Hô Tin Mừng

Nào Hãy Chúc Tụng

27/04/2014 19 Nhập Lễ

Vinh Danh Ba Ngôi

27/04/2014 16 Nhập Lễ

Hát Khen Mừng Mẹ

28/08/2014 15 Nhập Lễ

Dâng Chút Lao Công

28/04/2014 15 Dâng Lễ

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

27/03/2019

Ca tiến lễ (trước đây thường gọi là ca dâng lễ), Đánh Đàn (Diễn tấu Quản cầm, hoặc Hoà tấu dàn nhạc...), hoặc Đối đáp với chủ tế là 3 việc liên quan đến âm nhạc. Ngoài ra có thể Thinh lặng trước và sau các Đối đáp.

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương