Năm Phụng Vụ

Chủ Nhật, 03 Tháng Sáu, 2018 135

Thánh Vịnh 138 Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Phần Riêng Kính Các Thánh, Năm Phụng Vụ
Nhạc Sĩ: Xuân Thảo

Đáp ca lễ Th Gioan Tẩy giả

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2

31/05/2017 24 Năm A

Ân Tình Chúa

03/06/2016 22 Năm C

Đây Chiên Thiên Chúa

23/10/2016 19 Năm A

Chung Một Niềm Tin

03/06/2016 16 Năm C

Chúa Nhật 3 - 4 năm C

02/12/2017 14 Năm C

Thánh Vịnh 118

16/06/2014 12 Năm A

Nguồn Ánh Sáng

10/12/2016 9 Năm A

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương