Năm Phụng Vụ

Chủ Nhật, 03 Tháng Sáu, 2018 142

Thánh Vịnh 138 Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Phần Riêng Kính Các Thánh, Năm Phụng Vụ
Nhạc Sĩ: Xuân Thảo

Đáp ca lễ Th Gioan Tẩy giả

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Exultet_Mừng Vui Lên (Xuân Thảo)

12/03/2015 39 Nhập Lễ

Máu Chiên Bò

23/10/2016 21 Năm A

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2

31/05/2017 20 Năm A

Dâng Lên Chúa 1

04/08/2016 19 Dâng Lễ

TV 50(I) (Chung Mùa Chay, Lễ tro, CNMC 1A)

01/05/2015 13 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 118

16/06/2014 10 Năm A

Chúa Vẫn Thánh Hóa

03/06/2016 9 Năm C

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương