Năm Phụng Vụ

Chủ Nhật, 03 Tháng Sáu, 2018 102

Thánh Vịnh 138 Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Phần Riêng Kính Các Thánh, Năm Phụng Vụ
Nhạc Sĩ: Xuân Thảo

Đáp ca lễ Th Gioan Tẩy giả

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Xin Chúa Ban Bình An

05/06/2016 46 Năm A

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2

31/05/2017 36 Năm A

Hãy Vui Mừng 2

05/06/2016 23 Năm Phụng Vụ

Chúa Nhật 3A - 23B

10/12/2016 20 Năm A

Hãy Ngợi Khen Chúa

17/05/2017 14 Năm A

Ân Tình Chúa

03/06/2016 13 Năm C

Thánh Vịnh 118

16/06/2014 12 Năm A

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương