Thánh Lễ » Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thứ Hai, 31 Tháng Tám, 2015 119

Thánh Vịnh 144 (1) Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Linh Mục - Thánh Hiến, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A, Năm B, Năm C
Nhạc Sĩ: Xuân Thảo

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Đến Với Chúa Hôm Nay

01/06/2015 157 Nhập Lễ

Bánh Bởi Trời

31/05/2015 151 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Bánh Bởi Trời 2

29/05/2014 124 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Biến Hình 2

21/02/2014 121 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Ta Là Bánh Hằng Sống

01/06/2015 102 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 33 - B

31/05/2015 96 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Hãy Hát Lên

31/05/2015 92 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 77(2)

31/05/2015 72 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương