Thánh Lễ » Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thứ Tư, 28 Tháng Năm, 2014 238

Thánh Vịnh 144 (I) Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 5 Phục Sinh, CN 14 Thường Niên, CN 17 Thường Niên, CN 18 Thường Niên, CN 25 Thường Niên, CN 31 Thường Niên
Nhạc Sĩ: Xuân Thảo

CNPS 5 A - C (ĐK 1 , câu 3,4,5)
CNTN 14A, chung MTN , CNTN 31C ( ĐK 1, câu 1,3,4,6)
CNTN 17B ( ĐK 2, 4,7,8)
CNTN 18A (ĐK 2 , câu 3,7,8)
CNTN 25A (ĐK 3 , câu 2,3,8)
Lễ Tạ ơn (ĐK 1, câu 2,3,4,8)
Thánh Batôlômêô ( ĐK 4, câu 4,5,8)

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Hiến Trọn Đời Con - Ngọc Kôn

22/08/2017 217 Dâng Lễ

Chúa Đã Làm 2

28/08/2014 213 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 116 - Xuân Thảo

20/09/2014 198 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Tình Chúa Thương Con - Giang Ân

31/03/2014 163 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Hát Khen Mừng Mẹ - Hải Linh

28/08/2014 148 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 94 - Thái Nguyên

21/02/2014 128 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương