Thánh Lễ » Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thứ Tư, 28 Tháng Năm, 2014 85

Thánh Vịnh 64 Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 15 Thường Niên
Nhạc Sĩ: Xuân Thảo

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Mừng Chư Thánh Việt Nam

16/10/2014 151 Nhập Lễ

Hoan hô Vua Giê-su

16/10/2014 91 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 125*

16/10/2014 91 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Tiếng Nhạc Oai Hùng

16/10/2014 68 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 92

01/06/2015 58 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Mến Chúa Yêu Người

01/06/2015 54 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 92

01/06/2015 51 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Cát Biển Sao Trời

01/06/2015 48 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương