Mùa Phụng Vụ » Mùa Thường Niên » CN 15 Thường Niên

Thứ Tư, 20 Tháng Tư, 2016 61

Thánh Vịnh 68 Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN15
Nhạc Sĩ: Kim Long

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 17 CN14

Thánh Vịnh 90

01/02/2016 12 Mùa Chay

Chờ Đến Bao GIờ

01/02/2016 12 Mùa Chay

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 11 CN12

Bạn Ở Đâu? (Were You There?)

01/03/2018 10 CN Lễ Lá

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 10 CN13

Thánh Vịnh 49

20/04/2016 9 CN10

Con Sẽ Hân Hoan

18/04/2016 9 CN12

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương