Thánh Lễ » Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thứ Hai, 01 Tháng Sáu, 2015 116

Thánh Vịnh 89 B Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 28 Thường Niên
Nhạc Sĩ: Phan Sinh

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Đã Làm 2

28/08/2014 207 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Nhân Chứng Tin Mừng

20/09/2014 162 Nhập Lễ

Chúa Sẽ Đền Bù

01/06/2015 136 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Hát Khen Mừng Mẹ

28/08/2014 104 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 116

20/09/2014 94 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Hiến Trọn Đời Con

22/08/2017 90 Dâng Lễ

Thánh Vịnh 89

01/06/2015 87 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thần Khí Chúa Sai Đi

28/05/2015 83 Nhập Lễ

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương