Tín Hữu Qua Đời


Bộ Lễ CH - Thương xót - Thánh - Lạy Chiên Thiên Chúa

20/10/2017 Tín Hữu Qua Đời, Năm A, Năm Phụng Vụ

Xin Chúa thương xót chúng con

Cầu cho Tín Hữu Qua Đời [Xuân Thảo]

16/10/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Tín Hữu Qua Đời, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A

Lạy Cha, là Chúa Tể Trời Đất

Chúa Là Gia Nghiệp [Mi Trầm]

20/10/2017 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Tín Hữu Qua Đời, Năm A, Năm B, Năm C

Chúa là gia nghiệp đời con

Đi Về Nhà Chúa [Trầm Hương]

20/10/2017 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Tín Hữu Qua Đời, Năm A, Năm B, Năm C

Đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi

Hãy Đưa Con Về [Thiên Hương]

16/10/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Tín Hữu Qua Đời, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A

Xin hãy đưa con về

Hãy Tiếp Nhận Con [Hùng Lân]

20/10/2017 Kết Lễ, Thánh Lễ, Tín Hữu Qua Đời, Năm A, Năm B, Năm C

Hãy tiếp nhận con trong giây phút này

Lễ Giỗ [Xuân Thảo]

05/03/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Tín Hữu Qua Đời, Năm A, Năm B, Năm C

Lạy Cha là Chúa Tể Trời Đất

Lễ Mồ

20/10/2017 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Tín Hữu Qua Đời, Năm A, Năm B, Năm C

Ha-lê-lu-ia Chúa phán ta là sự sống lại

Mong Đợi Vị Cứu Tinh [Xuân Thảo]

16/10/2014 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Tín Hữu Qua Đời, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A

Chúng ta đang nóng lồng

Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi [Phan-xi-cô]

20/10/2017 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Tín Hữu Qua Đời, Năm A, Năm B, Năm C

Sự Sống này chỉ thay đổi mà không mất đi

Suy Tưởng

16/10/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Tín Hữu Qua Đời, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A

Có lúc nào đó

Thánh Vịnh 62 [Kim Long]

23/06/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Tín Hữu Qua Đời, Năm A, Năm C, CN 12 Thường Niên, CN 22 Thường Niên, CN 32 Thường Niên

Ngay từ rạng đông con mong chờ Chúa.

Thiên Chúa Sẽ Lau Khô [Xuân Thảo]

05/03/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Tín Hữu Qua Đời, Năm A, Năm B, Năm C

Thiên Chúa sẽ lau khô

TV 129*(ĐK1: CNMC 5A=Chung MC; CNTN 10B; ĐK2: An táng, giỗ, Tín hữu qua đời) [Xuân Thảo]

01/05/2015 Mùa Chay, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Tín Hữu Qua Đời, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN5

TV 129*(ĐK1: CNMC 5A=Chung MC; CNTN 10B; ĐK2: An táng, giỗ, Tín hữu qua đời). Các câu xướng dùng chung cho tất cả các lễ nêu trên

ĐK1: Chúa vẫn luôn, vẫn luôn một niềm từ ái ĐK2:Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Cầu cho Tín Hữu Qua Đời

16/10/2014 13 Tung Hô Tin Mừng

Ca Khúc Trầm Hương

29/04/2014 11 Dâng Lễ

Cửa Công Chính

31/08/2015 8 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 144 (1)

31/08/2015 8 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Mong Đợi Vị Cứu Tinh

16/10/2014 5 Nhập Lễ

Thắp Sáng Lên

04/09/2015 4 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

TINH THẦN ATXIDI

08/09/2015 3 Thánh Lễ

ADORO TE

02/05/2015 3 Thánh Lễ

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương