Năm Phụng Vụ » Năm C

Thứ Năm, 04 Tháng Tám, 2016 31

Về Bên Chúa Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Nhập Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN28
Nhạc Sĩ: Nguyễn Duy

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

NOEN KHÔNG CÓ CHÚA

05/12/2016 54 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

MỘT TRẺ THƠ*

10/11/2016 39 Nhập Lễ

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2

31/05/2017 19 Năm A

Exultet_Mừng Vui Lên (Xuân Thảo)

12/03/2015 15 Nhập Lễ

Con Vươn Tới Chúa

17/10/2016 13 Năm A

Dâng Lên Chúa 1

04/08/2016 8 Dâng Lễ

Hãy Vui Mừng 2

05/06/2016 8 Năm Phụng Vụ

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương