Năm Phụng Vụ » Năm C

Thứ Năm, 04 Tháng Tám, 2016 35

Về Bên Chúa Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Nhập Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN28
Nhạc Sĩ: Nguyễn Duy

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2

31/05/2017 17 Năm A

Hành Trang Lên Đường

01/02/2017 11 Năm A

Hãy Ngợi Khen Chúa

17/05/2017 10 Năm A

Chúa Nhật 6 - 16 - 17 - 30 A

01/02/2017 7 Năm A

Đàn Ca Lên

26/12/2016 7 Năm A

Thánh Vịnh 120C

26/09/2016 7 Năm C

Trèo Lên Cao Sơn

18/12/2016 6 Năm A

Hãy Vui Mừng 2

05/06/2016 6 Năm Phụng Vụ

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương