Năm Phụng Vụ » Năm C

Thứ Năm, 04 Tháng Tám, 2016 26

Về Bên Chúa Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Nhập Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN28
Nhạc Sĩ: Nguyễn Duy

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Lúa Chín Trên Đồng

04/08/2016 41 Năm Phụng Vụ

Nếu Như Ngài Chấp Tội

04/08/2016 34 Năm C

Sống Trong Tình Chúa

10/04/2016 24 Năm B

Một Niềm Phó Thác

04/08/2016 20 Năm Phụng Vụ

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2

31/05/2017 19 Năm A

Thánh Vịnh 118

16/06/2014 17 Năm A

Con Tin Chúa Ơi

04/08/2016 14 Năm C

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương