Thánh Lễ » Nhập Lễ

Thứ Hai, 01 Tháng Sáu, 2015 438

Về Nhà Chúa 2 Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 28 Thường Niên
Nhạc Sĩ: Kim Long

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Đêm Vắng Sao

23/10/2014 115 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Đã Sinh Ra

24/10/2014 83 Nhập Lễ

Tiếng Gọi Trong Sa Mạc*

23/10/2014 80 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 125*

16/10/2014 80 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Khao Khát Ơn Trời

23/10/2014 78 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Dân Thành Xi-on Hỡi

23/10/2014 77 Nhập Lễ

Anh Em Hãy Vui Luôn

23/10/2014 71 Nhập Lễ

Lễ Dâng Trông Đợi

23/10/2014 67 Dâng Lễ

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương