Ngày Lễ - Hát Lễ Ca Đoàn Quê Hương


Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 6 Phục Sinh A - B - C

26/05/2019 1.781 Mùa Phục Sinh

Chúa Nhật 5 Phục Sinh A - B - C

19/05/2019 1.762 Mùa Phục Sinh

Chúa Nhật 3 Phục Sinh A - B - C

05/05/2019 1.132 CN 3 Phục Sinh

Lễ Chúa Lên Trời

02/06/2019 658 Chúa Lên Trời

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống A - B - C

09/06/2019 608 Chúa TT Hiện Xuống

Chúa Nhật Phục Sinh A - B - C

21/04/2019 318 CN Phục Sinh

Lễ Thánh Tâm Chúa năm A - B - C

10/06/2018 212 Lễ Thánh Tâm Chúa

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

27/03/2019

Ca tiến lễ (trước đây thường gọi là ca dâng lễ), Đánh Đàn (Diễn tấu Quản cầm, hoặc Hoà tấu dàn nhạc...), hoặc Đối đáp với chủ tế là 3 việc liên quan đến âm nhạc. Ngoài ra có thể Thinh lặng trước và sau các Đối đáp.

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương