Các Lễ Đặc Biệt Khác


Lễ Giao Thừa

27/01/2017 Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A, Năm B, Năm C, Các Lễ Truyền Thống Dân tộc, Lễ Giao Thừa

Mồng 1 Tết - Cầu Bình An

05/02/2019 Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A, Năm B, Năm C, Các Lễ Truyền Thống Dân tộc, Mồng 1 Tết -Lễ Minh Niên

Mồng 2 Tết - Kính Nhớ Tổ Tiên

06/02/2019 Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A, Năm B, Năm C, Các Lễ Truyền Thống Dân tộc, Mồng 2 Tết

Mồng 3 Tết - Thánh Hóa Việc Làm

07/02/2019 Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A, Năm B, Năm C, Các Lễ Truyền Thống Dân tộc, Mồng 3 Tết

Chúa Nhật 2 PS Năm A - B - C Mẫu 2

28/04/2019 Mùa Phục Sinh, Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 2 Phục Sinh

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo

20/10/2019 Mùa Thường Niên, Mùa Phụng Vụ, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A, Năm B, Năm C, CN 29 Thường Niên

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời

16/10/2014 Tín Hữu Qua Đời, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A

Thánh Lễ Tạ Ơn Cung Hiến Thánh Đường

26/09/2017 Lễ Trọng - Lễ Kính, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A, Năm B, Năm C

Lễ GIổ - Tín Hữu Qua Đời

05/03/2015 Tín Hữu Qua Đời, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A, Năm B, Năm C

Lễ GIổ - Tín Hữu Qua Đời

Lễ Cung Hiến Thánh Đường - Tạ Ơn

31/08/2015 Linh Mục - Thánh Hiến, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm B

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Cung Hiến Thánh Đường - Tạ Ơn

31/08/2015 51 Linh Mục - Thánh Hiến

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo

20/10/2019 37 CN 29 Thường Niên

Mồng 2 Tết - Kính Nhớ Tổ Tiên

06/02/2019 13 Mồng 2 Tết

Mồng 1 Tết - Cầu Bình An

05/02/2019 9 Mồng 1 Tết -Lễ Minh Niên

Lễ GIổ - Tín Hữu Qua Đời

05/03/2015 7 Tín Hữu Qua Đời

Chúa Nhật 2 PS Năm A - B - C Mẫu 2

28/04/2019 4 CN 2 Phục Sinh

Mồng 3 Tết - Thánh Hóa Việc Làm

07/02/2019 4 Mồng 3 Tết

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời

16/10/2014 4 Tín Hữu Qua Đời

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương