Chủ Nhật, 10 Tháng Hai, 2019 22

Chầu Lượt


Các Ngày Lễ Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A - B - C

03/02/2019 267 CN 4 Thường Niên

Chúa Nhật 7 Thường Niên Năm A - B - C

24/02/2019 49 Năm Phụng Vụ

Chầu Lượt

10/02/2019 22 Năm Phụng Vụ

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

03/06/2018 18 Năm Phụng Vụ

Chúa Nhật 3 Phục Sinh A - B - C

15/04/2018 13 CN 3 Phục Sinh

Lễ Chúa Hiển Dung

06/08/2017 13 Năm A

Thánh Lễ Tạ Ơn

10/06/2017 12 Năm A

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương