Chầu Thánh Thể


BÌNH CA từ Solesmes (I)

03/05/2015 Mùa Phụng Vụ, Thánh Lễ, Bộ Lễ - Kinh Cầu, Chầu Thánh Thể, Năm Phụng Vụ

Gồm một số bài Bình ca Latinh phổ biến

Chầu Thánh Thể 1/4/2016

31/03/2016 Chầu Thánh Thể, Năm C

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

BÌNH CA từ Solesmes (I)

03/05/2015 7 Thánh Lễ

Chầu Thánh Thể 1/4/2016

31/03/2016 2 Chầu Thánh Thể

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương