Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật Lễ Lá A - B - C

25/03/2018 2.146 CN Lễ Lá

Vọng Phục Sinh - Thứ 7 Tuần Thánh A - B - C

31/03/2018 879 Vọng Phục Sinh

Thứ Năm Tuần Thánh A - B - C

29/03/2018 619 Thứ 5 TT

Thứ Sáu Tuần Thánh A - B - C

10/02/2016 613 Thứ 6 TT

Chúa Nhật Phục Sinh A - B - C

01/04/2018 434 CN Phục Sinh

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Hải Linh Quê Hương