Mùa Phụng Vụ » Mùa Phục Sinh » CN 3 Phục Sinh

Chủ Nhật, 30 Tháng Tư, 2017 937

Chúa Nhật 3 Phục Sinh A - B - C


Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 3 Phục Sinh A - B - C

30/04/2017 881 CN 3 Phục Sinh

Chúa Nhật Lễ Lá A-B-C

09/04/2017 878 CN Lễ Lá

Vọng Phục Sinh - Thứ 7 Tuần Thánh A - B - C

15/04/2017 427 Vọng Phục Sinh

Chúa Nhật Phục Sinh A - B - C

16/04/2017 403 CN Phục Sinh

Thứ Năm Tuần Thánh A - B - C

13/04/2017 210 Thứ 5 TT

Thứ Sáu Tuần Thánh A - B - C

10/02/2016 166 Thứ 6 TT

Tôn giáo và sức khỏe

Tôn giáo và sức khỏe

26/05/2016

Viện Đại Học Harvard cho biết: Muốn sống lâu sống khoẻ sống vui? hãy theo đạo. Viện Đại Học Harvard đã khuyên mọi người nên chọn một tôn giáo, sau khi khám phá ra rằng những người đi nhà thờ sống lâu..

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...