Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

13/08/2017 202 Lễ Đức Mẹ

Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức A - B - C

28/08/2016 179 Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

Lễ Thánh Tâm Chúa năm A - B - C

10/06/2018 59 Lễ Thánh Tâm Chúa

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

07/10/2018 30 Lễ Đức Mẹ

Thánh Phê-rô Phao-lô

27/05/2015 29 Thánh Phê-rô Phao-lô

Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô A - B - C

18/06/2017 24 Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A - B -C

01/06/2015 23 Phần Riêng Kính Các Thánh

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

28/08/2014 21 Lễ Về Chúa

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương