Lễ Trọng - Lễ Kính » Lễ trọng Kính Chúa trong Mùa Thường Niên » Lễ Chúa Ba Ngôi

Chủ Nhật, 16 Tháng Sáu, 2019 6.413

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - B - C


Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - B - C

16/06/2019 2.434 Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

23/06/2019 1.572 Năm Phụng Vụ

Lễ Thánh Tâm Chúa năm A - B - C

10/06/2018 517 Lễ Thánh Tâm Chúa

Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô A - B - C

18/06/2017 355 Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô

Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức A - B - C

28/08/2016 150 Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

Thánh Phê-rô Phao-lô

27/05/2015 140 Thánh Phê-rô Phao-lô

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

12/08/2018 51 Lễ Đức Mẹ

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A - B -C

01/06/2015 25 Phần Riêng Kính Các Thánh

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

27/03/2019

Ca tiến lễ (trước đây thường gọi là ca dâng lễ), Đánh Đàn (Diễn tấu Quản cầm, hoặc Hoà tấu dàn nhạc...), hoặc Đối đáp với chủ tế là 3 việc liên quan đến âm nhạc. Ngoài ra có thể Thinh lặng trước và sau các Đối đáp.

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương