Mùa Phụng Vụ » Mùa Phục Sinh » Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Chủ Nhật, 20 Tháng Năm, 2018 5.229

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống A - B - C


Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 7 Thường Niên Năm A - B - C

19/02/2017 618 CN 7 Thường Niên

Chúa Nhật 8 Năm A - B - C

03/03/2019 332 CN 8 Thường Niên

Thứ 4 Lễ Tro

01/02/2016 202 Thứ 4 Lễ Tro

Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A - B - C

03/02/2019 168 CN 4 Thường Niên

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương