Lễ Trọng - Lễ Kính » Phần Riêng Kính Các Thánh » Lễ Đức Mẹ

Chủ Nhật, 12 Tháng Tám, 2018 3.935

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời


Các Ngày Lễ Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

12/08/2018 302 Lễ Đức Mẹ

Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức A - B - C

28/08/2016 296 Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

Lễ Thánh Tâm Chúa năm A - B - C

28/06/2019 76 Lễ Thánh Tâm Chúa

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

23/06/2019 68 Năm Phụng Vụ

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A - B -C

01/06/2015 55 Phần Riêng Kính Các Thánh

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - B - C

16/06/2019 20 Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

28/08/2014 17 Lễ Về Chúa

Lễ Thánh Phê-rô , Phao-lô

28/06/2019 13 Thánh Phê-rô Phao-lô

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

27/03/2019

Ca tiến lễ (trước đây thường gọi là ca dâng lễ), Đánh Đàn (Diễn tấu Quản cầm, hoặc Hoà tấu dàn nhạc...), hoặc Đối đáp với chủ tế là 3 việc liên quan đến âm nhạc. Ngoài ra có thể Thinh lặng trước và sau các Đối đáp.

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương