Lễ Đức Mẹ


Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

12/08/2018 Lễ Đức Mẹ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Phần Riêng Kính Các Thánh, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

07/10/2018 Lễ Đức Mẹ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Phần Riêng Kính Các Thánh, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

28/07/2018 Lễ Đức Mẹ, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Thánh Tâm Chúa năm A - B - C

10/06/2018 30 Lễ Thánh Tâm Chúa

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - B - C

27/05/2018 16 Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô A - B - C

18/06/2017 16 Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô

Thánh Phê-rô Phao-lô

27/05/2015 14 Thánh Phê-rô Phao-lô

Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức A - B - C

28/08/2016 11 Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

28/08/2014 11 Lễ Về Chúa

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A - B -C

01/06/2015 10 Phần Riêng Kính Các Thánh

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

07/10/2018 8 Lễ Đức Mẹ

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương