Lễ Trọng - Lễ Kính » Phần Riêng Kính Các Thánh » Lễ Đức Mẹ

Chủ Nhật, 07 Tháng Mười, 2018 3.363

Lễ Mân Côi Năm A - B - C


Các Ngày Lễ Khác

Lịch Công Giáo

Tuần này: Chúa Nhật thứ 13 Mùa TN - Năm C

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - B - C

16/06/2019 2.451 Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

23/06/2019 2.430 Năm Phụng Vụ

Lễ Thánh Tâm Chúa năm A - B - C

28/06/2019 1.286 Lễ Thánh Tâm Chúa

Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô A - B - C

18/06/2017 443 Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô

Lễ Thánh Phê-rô , Phao-lô

28/06/2019 405 Thánh Phê-rô Phao-lô

Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức A - B - C

28/08/2016 192 Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

12/08/2018 96 Lễ Đức Mẹ

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A - B -C

01/06/2015 35 Phần Riêng Kính Các Thánh

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

27/03/2019

Ca tiến lễ (trước đây thường gọi là ca dâng lễ), Đánh Đàn (Diễn tấu Quản cầm, hoặc Hoà tấu dàn nhạc...), hoặc Đối đáp với chủ tế là 3 việc liên quan đến âm nhạc. Ngoài ra có thể Thinh lặng trước và sau các Đối đáp.

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương