Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 3 Phục Sinh A - B - C

15/04/2018 2.281 CN 3 Phục Sinh

Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A - B - C

28/01/2018 54 CN 4 Thường Niên

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

13/08/2017 29 Lễ Đức Mẹ

Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Chầu Lượt

04/02/2018 12 Năm Phụng Vụ

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

01/10/2017 11 Lễ Đức Mẹ

Chúa Nhật 27 Năm A

08/10/2017 8 Năm A

Thánh Lễ Tạ Ơn

10/06/2017 8 Năm A

BÌNH CA từ Solesmes (I)

03/05/2015 6 Thánh Lễ

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Hải Linh Quê Hương