Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A - B - C

28/01/2018 475 CN 4 Thường Niên

Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Chầu Lượt

14/01/2018 241 Năm Phụng Vụ

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

13/08/2017 18 Lễ Đức Mẹ

Lễ Chúa Hiển Dung

06/08/2017 16 Năm A

Chúa Nhật 3 Phục Sinh A - B - C

30/04/2017 14 CN 3 Phục Sinh

BÌNH CA từ Solesmes (I)

03/05/2015 12 Thánh Lễ

Thánh Lễ An Táng

23/10/2017 7 Năm A

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Hải Linh Quê Hương