Chủ Nhật, 07 Tháng Mười, 2018 342

Lễ Thánh Phan - Xi- Cô


Các Ngày Lễ Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

07/10/2018 278 Lễ Đức Mẹ

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A - B -C

01/06/2015 44 Phần Riêng Kính Các Thánh

Lễ Thánh Phan - Xi- Cô

07/10/2018 26 Năm Phụng Vụ

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

12/08/2018 20 Lễ Đức Mẹ

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

28/07/2018 19 Năm Phụng Vụ

Chúa Nhật 27 Năm A

08/10/2017 18 Năm A

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

03/06/2018 14 Năm Phụng Vụ

Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A - B - C

28/01/2018 14 CN 4 Thường Niên

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương