Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Cung Hiến Thánh Đường - Tạ Ơn

31/08/2015 51 Linh Mục - Thánh Hiến

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo

20/10/2019 37 CN 29 Thường Niên

Mồng 2 Tết - Kính Nhớ Tổ Tiên

06/02/2019 13 Mồng 2 Tết

Mồng 1 Tết - Cầu Bình An

05/02/2019 9 Mồng 1 Tết -Lễ Minh Niên

Lễ GIổ - Tín Hữu Qua Đời

05/03/2015 7 Tín Hữu Qua Đời

Chúa Nhật 2 PS Năm A - B - C Mẫu 2

28/04/2019 4 CN 2 Phục Sinh

Mồng 3 Tết - Thánh Hóa Việc Làm

07/02/2019 4 Mồng 3 Tết

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời

16/10/2014 4 Tín Hữu Qua Đời

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương