Các Lễ Đặc Biệt Khác » Các Lễ Truyền Thống Dân tộc » Mồng 2 Tết

Thứ Bảy, 17 Tháng Hai, 2018 2.975

Mồng 2 Tết - Kính Nhớ Tổ Tiên


Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Cung Hiến Thánh Đường - Tạ Ơn

31/08/2015 25 Linh Mục - Thánh Hiến

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo

22/10/2017 24 CN 29 Thường Niên

Mồng 2 Tết - Kính Nhớ Tổ Tiên

17/02/2018 13 Mồng 2 Tết

Mồng 3 Tết - Thánh Hóa Việc Làm

30/01/2017 8 Mồng 3 Tết

Thánh Lễ Tạ Ơn Cung Hiến Thánh Đường

26/09/2017 4 Các Lễ Đặc Biệt Khác

Mồng 1 Tết - Cầu Bình An

28/01/2017 4 Mồng 1 Tết -Lễ Minh Niên

Lễ GIổ - Tín Hữu Qua Đời

05/03/2015 4 Tín Hữu Qua Đời

Lễ Giao Thừa

27/01/2017 3 Lễ Giao Thừa

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Hải Linh Quê Hương