Các Lễ Đặc Biệt Khác » Các Lễ Truyền Thống Dân tộc » Mồng 2 Tết

Thứ Bảy, 17 Tháng Hai, 2018 1.448

Mồng 2 Tết - Kính Nhớ Tổ Tiên


Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Mồng 2 Tết - Kính Nhớ Tổ Tiên

17/02/2018 459 Mồng 2 Tết

Mồng 3 Tết - Thánh Hóa Việc Làm

30/01/2017 315 Mồng 3 Tết

Mồng 1 Tết - Cầu Bình An

28/01/2017 199 Mồng 1 Tết -Lễ Minh Niên

Lễ Giao Thừa

27/01/2017 105 Lễ Giao Thừa

Lễ Cung Hiến Thánh Đường - Tạ Ơn

31/08/2015 22 Linh Mục - Thánh Hiến

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo

22/10/2017 18 CN 29 Thường Niên

Lễ GIổ - Tín Hữu Qua Đời

05/03/2015 8 Tín Hữu Qua Đời

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời

16/10/2014 4 Tín Hữu Qua Đời

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Hải Linh Quê Hương