Các Lễ Đặc Biệt Khác » Các Lễ Truyền Thống Dân tộc » Mồng 2 Tết

Thứ Tư, 06 Tháng Hai, 2019 5.542

Mồng 2 Tết - Kính Nhớ Tổ Tiên


Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Cung Hiến Thánh Đường - Tạ Ơn

31/08/2015 17 Linh Mục - Thánh Hiến

Mồng 2 Tết - Kính Nhớ Tổ Tiên

06/02/2019 15 Mồng 2 Tết

Mồng 3 Tết - Thánh Hóa Việc Làm

07/02/2019 13 Mồng 3 Tết

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời

16/10/2014 13 Tín Hữu Qua Đời

Mồng 1 Tết - Cầu Bình An

05/02/2019 11 Mồng 1 Tết -Lễ Minh Niên

Lễ Giao Thừa

27/01/2017 11 Lễ Giao Thừa

Lễ GIổ - Tín Hữu Qua Đời

05/03/2015 7 Tín Hữu Qua Đời

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo

21/10/2018 5 CN 29 Thường Niên

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương