Têt Trung Thu


Chưa có dữ liệu để hiển thị.

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo

21/10/2018 145 CN 29 Thường Niên

Lễ Cung Hiến Thánh Đường - Tạ Ơn

31/08/2015 38 Linh Mục - Thánh Hiến

Mồng 2 Tết - Kính Nhớ Tổ Tiên

17/02/2018 25 Mồng 2 Tết

Mồng 1 Tết - Cầu Bình An

28/01/2017 18 Mồng 1 Tết -Lễ Minh Niên

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời

16/10/2014 17 Tín Hữu Qua Đời

Lễ Giao Thừa

27/01/2017 12 Lễ Giao Thừa

Lễ GIổ - Tín Hữu Qua Đời

05/03/2015 12 Tín Hữu Qua Đời

Thánh Lễ Tạ Ơn Cung Hiến Thánh Đường

26/09/2017 5 Các Lễ Đặc Biệt Khác

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương