Năm Phụng Vụ » Năm A

Thứ Sáu, 31 Tháng Tám, 2018 255

Thánh Lễ An Táng


Các Ngày Lễ Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

28/07/2018 114 Năm Phụng Vụ

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

12/08/2018 12 Lễ Đức Mẹ

Lễ Thánh Phan - Xi- Cô

07/10/2018 11 Năm Phụng Vụ

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

07/10/2018 10 Lễ Đức Mẹ

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A - B -C

01/06/2015 10 Phần Riêng Kính Các Thánh

Lễ Chúa Hiển Dung

06/08/2017 9 Năm A

Chúa Nhật 3 Phục Sinh A - B - C

15/04/2018 5 CN 3 Phục Sinh

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương