Năm Phụng Vụ » Năm A

Thứ Sáu, 31 Tháng Tám, 2018 242

Thánh Lễ An Táng


Các Ngày Lễ Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

07/10/2018 1.010 Lễ Đức Mẹ

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A - B -C

01/06/2015 275 Phần Riêng Kính Các Thánh

Lễ Thánh Phan - Xi- Cô

07/10/2018 248 Năm Phụng Vụ

Chúa Nhật 27 Năm A

08/10/2017 47 Năm A

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

03/06/2018 24 Năm Phụng Vụ

Thánh Lễ An Táng

31/08/2018 19 Năm A

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

12/08/2018 14 Lễ Đức Mẹ

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

28/07/2018 11 Năm Phụng Vụ

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương