Năm Phụng Vụ » Năm A

Thứ Sáu, 31 Tháng Tám, 2018 271

Thánh Lễ An Táng


Các Ngày Lễ Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A - B - C

03/02/2019 161 CN 4 Thường Niên

Chúa Nhật 7 Thường Niên Năm A - B - C

24/02/2019 119 Năm Phụng Vụ

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

07/10/2018 14 Lễ Đức Mẹ

Lễ Các Thánh Nam Nữ Năm A - B -C

01/06/2015 14 Phần Riêng Kính Các Thánh

Chầu Lượt

10/02/2019 13 Năm Phụng Vụ

Thánh Lễ Tạ Ơn

10/06/2017 9 Năm A

Thánh Lễ An Táng

31/08/2018 7 Năm A

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

28/07/2018 6 Năm Phụng Vụ

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương