Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 3 Phục Sinh A - B - C

15/04/2018 86 CN 3 Phục Sinh

Lễ Chúa Hiển Dung

06/08/2017 31 Năm A

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

03/06/2018 26 Năm Phụng Vụ

Chúa Nhật 7 Thường Niên Năm A - B - C

24/02/2019 13 Năm Phụng Vụ

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

07/10/2018 13 Lễ Đức Mẹ

Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A - B - C

03/02/2019 10 CN 4 Thường Niên

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương