Tín Hữu Qua Đời


Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời

16/10/2014 Tín Hữu Qua Đời, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A

Lễ GIổ - Tín Hữu Qua Đời

05/03/2015 Tín Hữu Qua Đời, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A, Năm B, Năm C

Lễ GIổ - Tín Hữu Qua Đời

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 2 PS Năm A - B - C Mẫu 2

28/04/2019 51 CN 2 Phục Sinh

Lễ Cung Hiến Thánh Đường - Tạ Ơn

31/08/2015 26 Linh Mục - Thánh Hiến

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo

21/10/2018 25 CN 29 Thường Niên

Mồng 3 Tết - Thánh Hóa Việc Làm

07/02/2019 20 Mồng 3 Tết

Mồng 2 Tết - Kính Nhớ Tổ Tiên

06/02/2019 20 Mồng 2 Tết

Mồng 1 Tết - Cầu Bình An

05/02/2019 19 Mồng 1 Tết -Lễ Minh Niên

Lễ Giao Thừa

27/01/2017 19 Lễ Giao Thừa

Lễ GIổ - Tín Hữu Qua Đời

05/03/2015 3 Tín Hữu Qua Đời

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

27/03/2019

Ca tiến lễ (trước đây thường gọi là ca dâng lễ), Đánh Đàn (Diễn tấu Quản cầm, hoặc Hoà tấu dàn nhạc...), hoặc Đối đáp với chủ tế là 3 việc liên quan đến âm nhạc. Ngoài ra có thể Thinh lặng trước và sau các Đối đáp.

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương