Tín Hữu Qua Đời


Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời

16/10/2014 Tín Hữu Qua Đời, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A

Lễ GIổ - Tín Hữu Qua Đời

05/03/2015 Tín Hữu Qua Đời, Các Lễ Đặc Biệt Khác, Năm A, Năm B, Năm C

Lễ GIổ - Tín Hữu Qua Đời

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo

21/10/2018 127 CN 29 Thường Niên

Lễ Cung Hiến Thánh Đường - Tạ Ơn

31/08/2015 34 Linh Mục - Thánh Hiến

Mồng 2 Tết - Kính Nhớ Tổ Tiên

17/02/2018 24 Mồng 2 Tết

Mồng 1 Tết - Cầu Bình An

28/01/2017 18 Mồng 1 Tết -Lễ Minh Niên

Lễ Giao Thừa

27/01/2017 11 Lễ Giao Thừa

Lễ GIổ - Tín Hữu Qua Đời

05/03/2015 11 Tín Hữu Qua Đời

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời

16/10/2014 10 Tín Hữu Qua Đời

Mồng 3 Tết - Thánh Hóa Việc Làm

30/01/2017 4 Mồng 3 Tết

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương