Đăng Ký Khóa Học

Thứ Năm, 14 Tháng Tám, 2014

KHÓA NHẠC CẤP TỐC_LƯU ĐỘNG

Hết Hạn Đăng Ký. Hạn chót đăng ký: Thứ Năm, 30 Tháng Sáu, 2016
Vui lòng Đăng Nhập để đăng ký khóa học

Giáo xứ, Dòng tu, ...

Đã học môn gì, tại đâu, năm nào, với ai...

Viện Âm Nhạc Phan Sinh, ngoài các Khóa học dài hạn quanh năm và Khóa học cấp tốc mùa Hè, còn mở những Khóa học cấp tốc lưu động: Gv đến tận nơi nào thuận tiện cho đa số học viên, ở cấp Giáo phận, Liên Hạt, Học viện, Tập viện, Nhà Huấn Luyện…Xin liên lạc Lm Xuân Thảo, 0907300275, hoặc Email: jxuanthao12@yahoo.com để thu xếp.
- Nội dung: Nhạc lý (NLCB 0-4) và Ký xướng âm cấp 1: học CM + Am (+ thang âm có 3#/4b); Nghe và ký âm giai điệu +Nghe 3 h.âm chính bậc I-IV-V. Phân tích bài, đoạn, câu nhạc. 96 tiết (Hè 24 buổi x 4 tiết; Quanh năm 32b x 3t).
- Điều kiện: Khả năng nghe cao độ + Org1
- Nội dung: Nhạc lý (NLCB [4]-V-VII-VIII-IX) và Ký xướng âm cấp 2: học FM/Dm và GM/Em (+ thang âm có 6#/6b); Kỹ năng phân tích nhạc phẩm; Kỹ năng sơ khởi đặt Hợp âm vào 1 nhạc phâm đơn giản; Nghe 3 chức năng hợp âm + hợp âm 7 + hợp âm phụ II và VI. Tiểu sử một số tác giả có trong chương trình XA1-2(J.S.Bach, GF Handel, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, R.Schumann...). Đánh bản hòa âm thang âm Do trưởng đi lên và xuống. 96 tiết (Hè 24 buổi x 4 tiết; QN 32b x 3t)
- Điều kiện: XÂ1 + Org2
- Nội dung: Kỹ năng Chọn bài hợp PV, Dọn bài, Tập dượt và Điều khiển các loại nhịp cơ bản; Thánh nhạc nhập môn1; 60 tiết (Hè 15b x 4t; QN 24b x 1t5 +8b x 3t)
- Điều kiện: XÂ1 + TN1 (+ Org1)
- Nội dung: Làm quen Đàn phím 1 (Keyboard/Piano): Dựa trên Methode Rose; Đệm đàn cơ bản1 (theo Methode Rose: Hợp âm + giai điệu); Hè 30 tiết (12 buổi x 2,5t); QN 35 tiết (14b x2,5t)
- Điều kiện: XÂ1
- Nội dung: Làm quen Đàn phím 2 (Keyboard: chọn tiếng ngân dài như Church Organ hoặc đàn hơi/đàn giây) Dựa trên Ecole d’Orgue ( tr.15-47): Kỹ năng nhìn đánh được các bài 2 bè loại dễ ; Đệm Đàn cơ bản 2 (theo Hải Linh) trên cùng 1 bàn phím; Hè 30 tiết (12 buổi x 2,5t); QN 35tiết (14b x 2,5t)
- Điều kiện: XÂ1 + Org1
- Nội dung: Đánh và Đệm Thánh ca trên Quản cầm điện tử (Electronic Organ) : dựa trên LCM Step 1&2 + Dựa trên Ecole d’Orgue (tr.48-62): Kỹ năng nhìn đánh được bài 2-4 bè loại khó vừa trên đàn 2 bàn phím tay+1 bàn phím chân + Sử dụng phím chân biến cường. Đệm Hợp ca1 (Bản đệm đàn Hải Linh); Soạn lại bản đệm cho Quản cầm 3 bàn phím. Hè 60 tiết (24 buổi x 2,5t); QN 70 tiết (28b x 2,5t)
- Điều kiện: Org2 + HÂ1/ LT_G5 +6
- Nội dung: Ôn lại Lý thuyết (Nhạc lý và Hòa âm) từ Grade 1-5. Phần Hòa âm G5 tương ứng với Hòa âm 1A(năm 1 phần A) Đây là lớp Luyện thi, sau lớp nầy học viên có thể ghi danh thi Chứng chỉ LCM Th Grade 5 để có thể học tiếp và thi các bằng cấp cao hơn của Trương Nhạc London College of Music. 15b x3t=45t ~3 tín chỉ
- Điều kiện: XA1_2; Organ2
Vui lòng Đăng Nhập để đăng ký khóa học
Hải Linh Quê Hương