Đăng Ký Khóa Học

Thứ Hai, 17 Tháng Ba, 2014

Khóa Nhạc Dài Hạn Quanh Năm từ CN đầu tháng 9 đến CN thứ 3 tháng 5 năm sau

Hết Hạn Đăng Ký. Hạn chót đăng ký: Thứ Năm, 31 Tháng Tám, 2017
Vui lòng Đăng Nhập để đăng ký khóa học
Học từ CN 3/9/2017, sáng:Organ 1A_2B, 3B_4B; ĐĐƯT; Chiều:XA123; Org1D_2D;3D_4D.(Ghi chú:A~7-9g;B~9-11g;C 14-16g;D~16-18g;T~17-20g.) Chương trình dài hạn quanh năm tạo điều kiện cho hv có thể học nhiều môn trong 1 tuần: Td:1). XA1+TN1+ĐK1/(ORG1+ORG2) + LTG5(Hk2) và Thi LCM Theory Grade 5; hoặc 2). XA2+TN2+ĐK2/ (Org3_4)+LTG5/6+LSAN1; hoặc 3). XA3+TN3+ĐK3/(ORG5_6)+ LTG7_8+LSAN2_3; hoặc 4).DipLCM+ĐÂ, LTG6_7; LSAN4_5...
- Nội dung: Viết và làm nhạc trên máy vi tính: từ bản nhạc đơn giản đến tổng phổ nhiều bè, nhiều nhạc cụ phức tạp, và từ đó làm nhạc cho nhiều mục đích khác nhau.
- Điều kiện: Đã/đang học XA1+Organ1 và tiến đến học LTG5,6,7,8; Phối khí
- Nội dung: Nhạc lý (NLCB 0-4) và Ký xướng âm cấp 1: học CM + Am (+ thang âm có 3#/4b); Nghe và ký âm giai điệu +Nghe 3 h.âm chính bậc I-IV-V. Phân tích bài, đoạn, câu nhạc. 96 tiết (Hè 24 buổi x 4 tiết; Quanh năm 32buổi x 3t).
- Điều kiện: Khả năng nghe cao độ + Org1
- Nội dung: Nhạc lý (NLCB 0-4) và Ký xướng âm cấp 1: học CM + Am (+ thang âm có 3#/4b); Nghe và ký âm giai điệu +Nghe 3 h.âm chính bậc I-IV-V. Phân tích bài, đoạn, câu nhạc. 96 tiết (Hè 24 buổi x 4 tiết; Quanh năm 32buổi x 3t).
- Điều kiện: Có khả năng Nghe cao độ + Org1
- Nội dung: Nhạc lý (NLCB [4]-V-VII-VIII-IX) và Ký xướng âm cấp 2: học FM/Dm và GM/Em (+ thang âm có 6#/6b); Kỹ năng phân tích nhạc phẩm; Kỹ năng sơ khởi đặt Hợp âm vào 1 nhạc phâm đơn giản; Nghe 3 chức năng hợp âm + hợp âm 7 + hợp âm phụ II và VI. Tiểu sử một số tác giả có trong chương trình XA1-2(J.S.Bach, GF Handel, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, R.Schumann...). Đánh bản hòa âm thang âm Do trưởng đi lên và xuống. 96 tiết (Hè 24 buổi x 4 tiết; QN 32b x 3t)
- Điều kiện: XÂ1 + Org2
- Nội dung: Nhạc lý (NLCB VI-X-XI-XII) và Ký xướng âm cấp 3: học DM/Bm và BbM/Gm (+thang âm có 5#/5b); Kỹ năng Phân tích nhạc phẩm, kỹ năng nghe Hợp âm chính và phụ (II, III, VI, VII) và ký âm 2 bè. Kỹ năng nâng cao đặt Hợp âm vào 1 nhạc phẩm. Sơ lược Lịch sử âm nhạc Tây phương; 96 tiết (Hè 24b x 4t; QN 32b x 3t).
- Điều kiện: XÂ2 + Org3
- Nội dung: Ký năng cơ bản để nói/đọc diễn cảm (rõ lời, phân câu chiết tự, có tâm tình), và hát diễn cảm (“tròn vành, rõ chữ” và có tâm tình); 36t (Hè 9 buổi x 4t; QN 24b x 1t5)
- Điều kiện: Khả năng hát + XÂ1 (+Org1)
- Nội dung: Nguyên tắc và Kỹ năng nâng cao để hát diễn cảm; hát theo tiết tấu khoáng đạt (không phân nhịp phách đều đặn) trong Bình ca; 36 tiết (Hè 9 buổi x 4t; QN 24b x 1t5).
- Điều kiện: TN1 + XA2 (+Org2)
- Nội dung: Kỹ năng Chọn bài hợp PV, Dọn bài, Tập dượt và Điều khiển các loại nhịp cơ bản; Thánh nhạc nhập môn1; 60 tiết (Hè 15b x 4t; QN 24b x 1t5 +8b x 3t)
- Điều kiện: XÂ1 + TN1 (+ Org1)
- Nội dung: Xướng âm, Phân tích, Phác họa TT nhạc Bình ca; Kỹ năng phân tích các nguồn diễn tả để trình tấu diễn cảm; Pha trộn Đánh nhịp với Phác hoạ tiết tấu trong nhạc mới; Thánh nhạc Nhập môn 2; 60 tiết (Hè 15b x 4t; QN 24bx1,5 +8b x 3t)
- Điều kiện: ĐK1 + XÂ2 + TN2 + HA1 (+Org2)
- Nội dung: Phân tích Hòa âm, Phân tích Dân ca, Phân tích Lối viết/Lối kết dệt nhạc Hợp ca; Chức năng Dàn nhạc; Phối hợp các thủ pháp điều khiển và phác hoạ tiết tấu trong Nghệ thuật Trình tấu Sống động; 60 tiết (QN 24bx1,5 + 8b x 3t)
- Điều kiện: ĐK2 XÂ3 + TN3 + HÂ2 (+Org3)
- Nội dung: Ngoài Organ Điện tử (Electronic Organ), Các Môn Nhạc cụ (NC) mở theo nhu cầu, như Contrabass, guitare...Nhất là các nhạc cụ dân tộc như :Đàn Tranh, Đàn Bầu, Sáo trúc, Đàn Nhị, Đàn T'rưng...
- Điều kiện: XA1_2_3; HA 1_2; LSAN1-3 Tham gia dàn nhạc QH khi đủ trình độ và có cơ hôi
- Nội dung: Làm quen Đàn phím 1 (Keyboard/Piano): Dựa trên Methode Rose; Đệm đàn cơ bản1 (theo Methode Rose: Hợp âm + giai điệu); Hè 30 tiết (12 buổi x 2,5t); QN 35 tiết (14b x2,5t)
- Điều kiện: XÂ1
- Nội dung: Làm quen Đàn phím 1 (Keyboard/Piano): Dựa trên Methode Rose; Đệm đàn cơ bản1 (theo Methode Rose: Hợp âm + giai điệu); Hè 30 tiết (12 buổi x 2,5t); QN 35 tiế (10-12 hv) Chiều Org1C:2g-4g (14b x2,5t); Org1D: 4g-6g
- Điều kiện: XA1
- Nội dung: Làm quen Đàn phím 2 (Keyboard: chọn tiếng ngân dài như Church Organ hoặc đàn hơi/đàn giây) Dựa trên Ecole d’Orgue ( tr.15-47): Kỹ năng nhìn đánh được các bài 2 bè loại dễ ; Đệm Đàn cơ bản 2 (theo Hải Linh) trên cùng 1 bàn phím; Hè 30 tiết (12 buổi x 2,5t); QN 35tiết (14b x 2,5t)
- Điều kiện: XÂ1 + Org1
- Nội dung: Làm quen Đàn phím 2 (Keyboard: chọn tiếng ngân dài như Church Organ hoặc đàn hơi/đàn giây) Dựa trên Ecole d’Orgue ( tr.15-47): Kỹ năng nhìn đánh được các bài 2 bè loại dễ ; Đệm Đàn cơ bản 2 (theo Hải Linh) trên cùng 1 bàn phím; Hè 30 tiết (12 buổi x 2,5t); QN 35tiết (14b x 2,5t)
- Điều kiện: XA1+ Org1 (hoặc tương đương)
- Nội dung: Đánh và Đệm Thánh ca trên Quản cầm điện tử (Electronic Organ) : dựa trên LCM Step 1&2 + Dựa trên Ecole d’Orgue (tr.48-62): Kỹ năng nhìn đánh được bài 2-4 bè loại khó vừa trên đàn 2 bàn phím tay+1 bàn phím chân + Sử dụng phím chân biến cường. Đệm Hợp ca1 (Bản đệm đàn Hải Linh); Soạn lại bản đệm cho Quản cầm 3 bàn phím. Hè 60 tiết (24 buổi x 2,5t); QN 70 tiết (28b x 2,5t)
- Điều kiện: Org2 + HÂ1/ LT_G5 +6
- Nội dung: Đánh và Đệm Thánh ca trên Quản cầm điện tử (Electronic Organ):Dựa trên LCM Grade 1&2 + Dựa trên Ecole d’Orgue (tr.62-73; 87-90) + Đệm Hợp ca 2 (Bản đệm đàn Hải Linh); Hè 60 tiết (24 buổi x 2,5t); QN 70 tiết (28b x 2,5t)
- Điều kiện: Org3 + LTG7+8
- Nội dung: Chuyển tiến hợp âm, soạn hợp âm và ứng tấu dành cho người đệm đàn.
- Điều kiện: Đã học XA1, Organ 2 và LTG5
- Nội dung: Kỹ năng viết Hòa âm, 48 tiết [Hè 12 buổi x 4t; Quanh năm 16b x 3t] [HA1A (~LTG5); tiếp lên HÂ1B, 2A+B. Học theo chương trình LCM Grade 5-8. (LTG5= Luyện thi lấy chứng chỉ LCM Theory Grade 5, để có thể học tiếp LCM Grade 6-8, và thi DipLCM, ALCM, LLCM…
- Điều kiện: Đã/đang XÂ2 + Org3
- Nội dung: Kỹ năng viết Hòa âm, 48 tiết [Hè 12 buổi x 4t; Quanh năm 16b x 3t] [HA1B(~LTG6); tiếp lên HÂ2A+B. Học theo chương trình LCM Grade 5-8.
- Điều kiện: Đã/đang XÂ2 + Org3 ; đã học HA1A (~LTG5)
- Nội dung: Lịch sử Phát triển Âm Nhạc qua các thời kỳ. ~64t (Hè 24b x 2t5 (6b/tuần, t2-3-4-5-6-7): td 2-4g); 16b x 4t (4b/tuần, t3-4-5-6: td 2g-5g); 12b x 5t (3b/tuần, t2-4-6 hoặc t3-5-7: td 2-5g45); QN 32b x 2t (1b/tuần: td 2-3g30).
- Điều kiện: XÂ2 + Org3 + HA1A_B(LTG5_6)
Vui lòng Đăng Nhập để đăng ký khóa học
Hải Linh Quê Hương