Đăng Ký Khóa Học

Thứ Hai, 17 Tháng Ba, 2014

Khóa Nhạc Dài Hạn Quanh Năm từ CN đầu tháng 9 đến CN thứ 3 tháng 5 năm sau

Hết Hạn Đăng Ký. Hạn chót đăng ký: Thứ Năm, 31 Tháng Tám, 2017
Vui lòng Đăng Nhập để đăng ký khóa học

Giáo xứ, Dòng tu, ...

Đã học môn gì, tại đâu, năm nào, với ai...

Học từ CN 3/9/2017, sáng:Organ 1A_2B, 3B_4B; ĐĐƯT; Chiều:XA123; Org1D_2D;3D_4D.(Ghi chú:A~7-9g;B~9-11g;C 14-16g;D~16-18g;T~17-20g.) Chương trình dài hạn quanh năm tạo điều kiện cho hv có thể học nhiều môn trong 1 tuần: Td:1). XA1+TN1+ĐK1/(ORG1+ORG2) + LTG5(Hk2) và Thi LCM Theory Grade 5; hoặc 2). XA2+TN2+ĐK2/ (Org3_4)+LTG5/6+LSAN1; hoặc 3). XA3+TN3+ĐK3/(ORG5_6)+ LTG7_8+LSAN2_3; hoặc 4).DipLCM+ĐÂ, LTG6_7; LSAN4_5...
- Nội dung: Viết và làm nhạc trên máy vi tính: từ bản nhạc đơn giản đến tổng phổ nhiều bè, nhiều nhạc cụ phức tạp, và từ đó làm nhạc cho nhiều mục đích khác nhau.
- Điều kiện: Đã/đang học XA1+Organ1 và tiến đến học LTG5,6,7,8; Phối khí
- Nội dung: Nhạc lý (NLCB 0-4) và Ký xướng âm cấp 1: học CM + Am (+ thang âm có 3#/4b); Nghe và ký âm giai điệu +Nghe 3 h.âm chính bậc I-IV-V. Phân tích bài, đoạn, câu nhạc. 96 tiết (Hè 24 buổi x 4 tiết; Quanh năm 32buổi x 3t).
- Điều kiện: Khả năng nghe cao độ + Org1
- Nội dung: Nhạc lý (NLCB 0-4) và Ký xướng âm cấp 1: học CM + Am (+ thang âm có 3#/4b); Nghe và ký âm giai điệu +Nghe 3 h.âm chính bậc I-IV-V. Phân tích bài, đoạn, câu nhạc. 96 tiết (Hè 24 buổi x 4 tiết; Quanh năm 32buổi x 3t).
- Điều kiện: Có khả năng Nghe cao độ + Org1
- Nội dung: Nhạc lý (NLCB [4]-V-VII-VIII-IX) và Ký xướng âm cấp 2: học FM/Dm và GM/Em (+ thang âm có 6#/6b); Kỹ năng phân tích nhạc phẩm; Kỹ năng sơ khởi đặt Hợp âm vào 1 nhạc phâm đơn giản; Nghe 3 chức năng hợp âm + hợp âm 7 + hợp âm phụ II và VI. Tiểu sử một số tác giả có trong chương trình XA1-2(J.S.Bach, GF Handel, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, R.Schumann...). Đánh bản hòa âm thang âm Do trưởng đi lên và xuống. 96 tiết (Hè 24 buổi x 4 tiết; QN 32b x 3t)
- Điều kiện: XÂ1 + Org2
- Nội dung: Nhạc lý (NLCB VI-X-XI-XII) và Ký xướng âm cấp 3: học DM/Bm và BbM/Gm (+thang âm có 5#/5b); Kỹ năng Phân tích nhạc phẩm, kỹ năng nghe Hợp âm chính và phụ (II, III, VI, VII) và ký âm 2 bè. Kỹ năng nâng cao đặt Hợp âm vào 1 nhạc phẩm. Sơ lược Lịch sử âm nhạc Tây phương; 96 tiết (Hè 24b x 4t; QN 32b x 3t).
- Điều kiện: XÂ2 + Org3
- Nội dung: Ký năng cơ bản để nói/đọc diễn cảm (rõ lời, phân câu chiết tự, có tâm tình), và hát diễn cảm (“tròn vành, rõ chữ” và có tâm tình); 36t (Hè 9 buổi x 4t; QN 24b x 1t5)
- Điều kiện: Khả năng hát + XÂ1 (+Org1)
- Nội dung: Nguyên tắc và Kỹ năng nâng cao để hát diễn cảm; hát theo tiết tấu khoáng đạt (không phân nhịp phách đều đặn) trong Bình ca; 36 tiết (Hè 9 buổi x 4t; QN 24b x 1t5).
- Điều kiện: TN1 + XA2 (+Org2)
- Nội dung: Kỹ năng Chọn bài hợp PV, Dọn bài, Tập dượt và Điều khiển các loại nhịp cơ bản; Thánh nhạc nhập môn1; 60 tiết (Hè 15b x 4t; QN 24b x 1t5 +8b x 3t)
- Điều kiện: XÂ1 + TN1 (+ Org1)
- Nội dung: Xướng âm, Phân tích, Phác họa TT nhạc Bình ca; Kỹ năng phân tích các nguồn diễn tả để trình tấu diễn cảm; Pha trộn Đánh nhịp với Phác hoạ tiết tấu trong nhạc mới; Thánh nhạc Nhập môn 2; 60 tiết (Hè 15b x 4t; QN 24bx1,5 +8b x 3t)
- Điều kiện: ĐK1 + XÂ2 + TN2 + HA1 (+Org2)
- Nội dung: Phân tích Hòa âm, Phân tích Dân ca, Phân tích Lối viết/Lối kết dệt nhạc Hợp ca; Chức năng Dàn nhạc; Phối hợp các thủ pháp điều khiển và phác hoạ tiết tấu trong Nghệ thuật Trình tấu Sống động; 60 tiết (QN 24bx1,5 + 8b x 3t)
- Điều kiện: ĐK2 XÂ3 + TN3 + HÂ2 (+Org3)
- Nội dung: Ngoài Organ Điện tử (Electronic Organ), Các Môn Nhạc cụ (NC) mở theo nhu cầu, như Contrabass, guitare...Nhất là các nhạc cụ dân tộc như :Đàn Tranh, Đàn Bầu, Sáo trúc, Đàn Nhị, Đàn T'rưng...
- Điều kiện: XA1_2_3; HA 1_2; LSAN1-3 Tham gia dàn nhạc QH khi đủ trình độ và có cơ hôi
- Nội dung: Làm quen Đàn phím 1 (Keyboard/Piano): Dựa trên Methode Rose; Đệm đàn cơ bản1 (theo Methode Rose: Hợp âm + giai điệu); Hè 30 tiết (12 buổi x 2,5t); QN 35 tiết (14b x2,5t)
- Điều kiện: XÂ1
- Nội dung: Làm quen Đàn phím 1 (Keyboard/Piano): Dựa trên Methode Rose; Đệm đàn cơ bản1 (theo Methode Rose: Hợp âm + giai điệu); Hè 30 tiết (12 buổi x 2,5t); QN 35 tiế (10-12 hv) Chiều Org1C:2g-4g (14b x2,5t); Org1D: 4g-6g
- Điều kiện: XA1
- Nội dung: Làm quen Đàn phím 2 (Keyboard: chọn tiếng ngân dài như Church Organ hoặc đàn hơi/đàn giây) Dựa trên Ecole d’Orgue ( tr.15-47): Kỹ năng nhìn đánh được các bài 2 bè loại dễ ; Đệm Đàn cơ bản 2 (theo Hải Linh) trên cùng 1 bàn phím; Hè 30 tiết (12 buổi x 2,5t); QN 35tiết (14b x 2,5t)
- Điều kiện: XÂ1 + Org1
- Nội dung: Làm quen Đàn phím 2 (Keyboard: chọn tiếng ngân dài như Church Organ hoặc đàn hơi/đàn giây) Dựa trên Ecole d’Orgue ( tr.15-47): Kỹ năng nhìn đánh được các bài 2 bè loại dễ ; Đệm Đàn cơ bản 2 (theo Hải Linh) trên cùng 1 bàn phím; Hè 30 tiết (12 buổi x 2,5t); QN 35tiết (14b x 2,5t)
- Điều kiện: XA1+ Org1 (hoặc tương đương)
- Nội dung: Đánh và Đệm Thánh ca trên Quản cầm điện tử (Electronic Organ) : dựa trên LCM Step 1&2 + Dựa trên Ecole d’Orgue (tr.48-62): Kỹ năng nhìn đánh được bài 2-4 bè loại khó vừa trên đàn 2 bàn phím tay+1 bàn phím chân + Sử dụng phím chân biến cường. Đệm Hợp ca1 (Bản đệm đàn Hải Linh); Soạn lại bản đệm cho Quản cầm 3 bàn phím. Hè 60 tiết (24 buổi x 2,5t); QN 70 tiết (28b x 2,5t)
- Điều kiện: Org2 + HÂ1/ LT_G5 +6
- Nội dung: Đánh và Đệm Thánh ca trên Quản cầm điện tử (Electronic Organ):Dựa trên LCM Grade 1&2 + Dựa trên Ecole d’Orgue (tr.62-73; 87-90) + Đệm Hợp ca 2 (Bản đệm đàn Hải Linh); Hè 60 tiết (24 buổi x 2,5t); QN 70 tiết (28b x 2,5t)
- Điều kiện: Org3 + LTG7+8
- Nội dung: Chuyển tiến hợp âm, soạn hợp âm và ứng tấu dành cho người đệm đàn.
- Điều kiện: Đã học XA1, Organ 2 và LTG5
- Nội dung: Kỹ năng viết Hòa âm, 48 tiết [Hè 12 buổi x 4t; Quanh năm 16b x 3t] [HA1A (~LTG5); tiếp lên HÂ1B, 2A+B. Học theo chương trình LCM Grade 5-8. (LTG5= Luyện thi lấy chứng chỉ LCM Theory Grade 5, để có thể học tiếp LCM Grade 6-8, và thi DipLCM, ALCM, LLCM…
- Điều kiện: Đã/đang XÂ2 + Org3
- Nội dung: Kỹ năng viết Hòa âm, 48 tiết [Hè 12 buổi x 4t; Quanh năm 16b x 3t] [HA1B(~LTG6); tiếp lên HÂ2A+B. Học theo chương trình LCM Grade 5-8.
- Điều kiện: Đã/đang XÂ2 + Org3 ; đã học HA1A (~LTG5)
- Nội dung: Lịch sử Phát triển Âm Nhạc qua các thời kỳ. ~64t (Hè 24b x 2t5 (6b/tuần, t2-3-4-5-6-7): td 2-4g); 16b x 4t (4b/tuần, t3-4-5-6: td 2g-5g); 12b x 5t (3b/tuần, t2-4-6 hoặc t3-5-7: td 2-5g45); QN 32b x 2t (1b/tuần: td 2-3g30).
- Điều kiện: XÂ2 + Org3 + HA1A_B(LTG5_6)
Vui lòng Đăng Nhập để đăng ký khóa học
Hải Linh Quê Hương