Thứ Hai, 08 Tháng Ba, 2010 118

Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ

Thánh Lễ Giỗ 20 Hải Linh tại Gx Phanxicô Đakao + Sinh hoạt sau Thánh Lễ

Tập Dượt tại Đền Martin, Hố Nai và tại Gx Phanxicô Đakao, SG.
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 1
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 2
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 3

Thánh Lễ Giỗ 20 Hải Linh tại Gx Phanxicô Đakao
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 4
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 5
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 6
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 7
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 8
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 9
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 10
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 11
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 12
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 13

Ca Đoàn QUÊ HƯƠNG trong Thánh Lễ Giỗ 20 Hải Linh tại Gx Phanxicô Đakao
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 14
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 15
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 16
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 17
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 18
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 19
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 20
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 21

Xem tư liệu về Thầy Hải Linh và giao lưu sau Thánh Lễ Giỗ tại Gx Phanxicô Đakao
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 22
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 23
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 24
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 25

 

Bài viết khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Tin xem nhiều trong tháng

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương