Thứ Hai, 08 Tháng Ba, 2010 131

Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ

Thánh Lễ Giỗ 20 Hải Linh tại Gx Phanxicô Đakao + Sinh hoạt sau Thánh Lễ

Tập Dượt tại Đền Martin, Hố Nai và tại Gx Phanxicô Đakao, SG.
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 1
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 2
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 3

Thánh Lễ Giỗ 20 Hải Linh tại Gx Phanxicô Đakao
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 4
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 5
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 6
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 7
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 8
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 9
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 10
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 11
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 12
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 13

Ca Đoàn QUÊ HƯƠNG trong Thánh Lễ Giỗ 20 Hải Linh tại Gx Phanxicô Đakao
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 14
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 15
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 16
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 17
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 18
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 19
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 20
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 21

Xem tư liệu về Thầy Hải Linh và giao lưu sau Thánh Lễ Giỗ tại Gx Phanxicô Đakao
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 22
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 23
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 24
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 25

 

Bài viết khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Tin xem nhiều trong tháng

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương