Thứ Bảy, 16 Tháng Mười Hai, 2017 555

TIN MỚI: CÁC MÔN HỌC trong HỌC KỲ 2 (từ 02/01 đến 20/05/2018)

Ghi danh các lớp HK2: Organ 1A sáng thứ 7

Organ 1D và 2D chiều CN

Organ 3_4B sáng CN và 3_4D chiều CN;

Đàn Tranh 1_2C chiều thứ 3

Đàn T'rưng 1_2 CD chiều thứ 7

Sáo Trúc 1_2B sáng CN

LTG5B sáng Thứ 7; LTG6 sáng thứ 7; LTG7 sáng CN

LN vi tính A sáng thứ 7

LSAN 1B sáng thứ 7

TIN MỚI HỌC KỲ 2 (từ 2/1/2018 đến 20/5/2018)

Mời các bạn học viên ghi danh gấp các môn:

Organ 1A sáng thứ 7

Organ 1D và 2D chiều CN

Organ 3_4B sáng CN và 3_4D chiều CN;

Đàn Tranh 1_2C chiều thứ 3

Đàn T'rưng 1_2 CD chiều thứ 7

Sáo Trúc 1_2B sáng CN

LTG5B sáng Thứ 7; LTG6 sáng thứ 7; LTG7 sáng CN

LN vi tính A sáng thứ 7

LSAN 1B sáng thứ 7

 

 

Bài viết khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Tin xem nhiều trong tháng

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Hải Linh Quê Hương