Lịch Học - Thời Khóa Biểu

CÁC LỚP DÀI HẠN (từ 9/2010 đến 5/2011)

CÁC LỚP DÀI HẠN (từ 9/2010 đến 5/2011)

01/08/2010

CÁC LỚP NHẠC QUÊ HƯƠNG - THÔNG BÁO: CÁC LỚP DÀI HẠN (từ 09/2010 đến 05/2011)

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh


CÁC LỚP NHẠC HÈ (1-30/07/2010)

CÁC LỚP NHẠC HÈ (1-30/07/2010)

01/06/2010

CÁC LỚP NHẠC QUÊ HƯƠNG, THÔNG BÁO, CÁC LỚP NHẠC HÈ (1-30/07/2010)

Tin xem nhiều trong tháng

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương