Nhạc Dân Ca » Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Bà Rằng Bà Rí

10/03/2014 29 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Bèo Dạt Mây Trôi (Thu Hiền)

10/03/2014 23 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Cò Lả

10/03/2014 18 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Xe Chỉ Luồn Kim (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 14 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Người Ở Đừng Về

10/03/2014 13 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lý Cây Đa (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 10 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Còn Duyên Kẻ Đón Người Đưa

10/03/2014 8 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Trống Cơm (Tam Ca Đông Phương)

10/03/2014 6 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương