Nhạc Dân Ca » Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Bèo Dạt Mây Trôi (Thu Hiền)

10/03/2014 10 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Hoa Thơm Bướm Lượn (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 7 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Người Ở Đừng Về

10/03/2014 6 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Ngồi Tựa Mạn Thuyền (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 6 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lý Qua Cầu (Như Quỳnh)

10/03/2014 6 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Bà Rằng Bà Rí

10/03/2014 5 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lý Cây Đa (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 4 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Giận Mà Thương (Thu Hiền)

10/03/2014 4 Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương