Nhạc Dân Ca » Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Bèo Dạt Mây Trôi (Thu Hiền)

10/03/2014 25 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Bà Rằng Bà Rí

10/03/2014 13 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Đèn Cù (Phi Nhung)

10/03/2014 11 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lý Quạ Kêu

10/03/2014 11 Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Cây Đa (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 10 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Xe Chỉ Luồn Kim (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 8 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Hoa Thơm Bướm Lượn (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 7 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Ngồi Tựa Mạn Thuyền (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 7 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương