Hải Linh

Thứ Bảy, 18 Tháng Giêng, 2014 49

Da Lat Trang Mo Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Hải Linh

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Cóc Quân

19/01/2014 2 Hải Linh

Thang Bom

18/01/2014 2 Hải Linh

Da Lat Trang Mo

18/01/2014 2 Hải Linh

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương