Bài Hát


Lý Cây Khế

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Chèo Đưa Cá Ông

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Chiều Chiều

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Con Cóc

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Con Sáo Nam

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Con Sáo Ơ ơ (Thuy Trang)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Con Sáo Trung

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Lý Đò Đưa (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lý Mười Thương

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Lý Năm Canh

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Lý Nằm Mơ

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Ngựa Ô

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Ngựa Ô (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Qua Cầu (Như Quỳnh)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lý Qua Cầu (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lý Qua Đèo (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Lý Quạ Kêu

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Quạ Kêu (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Quy Phụng

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Tình Tang Huế (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Bèo Dạt Mây Trôi (Thu Hiền)

10/03/2014 10 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Hoa Thơm Bướm Lượn (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 7 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Người Ở Đừng Về

10/03/2014 6 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Ngồi Tựa Mạn Thuyền (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 6 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lý Qua Cầu (Như Quỳnh)

10/03/2014 6 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Bà Rằng Bà Rí

10/03/2014 5 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lý Cây Đa (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 4 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương