Bài Hát


Lý Cây Khế

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Chèo Đưa Cá Ông

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Chiều Chiều

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Con Cóc

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Con Sáo Nam

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Con Sáo Ơ ơ (Thuy Trang)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Con Sáo Trung

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Lý Đò Đưa (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lý Mười Thương

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Lý Năm Canh

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Lý Nằm Mơ

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Ngựa Ô

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Ngựa Ô (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Qua Cầu (Như Quỳnh)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lý Qua Cầu (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lý Qua Đèo (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Lý Quạ Kêu

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Quạ Kêu (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Quy Phụng

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Tình Tang Huế (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Bèo Dạt Mây Trôi (Thu Hiền)

10/03/2014 13 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Bà Rằng Bà Rí

10/03/2014 12 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Ngồi Tựa Mạn Thuyền (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 10 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lý Qua Cầu (Như Quỳnh)

10/03/2014 7 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Người Ở Đừng Về

10/03/2014 6 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Hoa Thơm Bướm Lượn (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 6 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Cò Lả

10/03/2014 6 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Tiếng Khóc Tiếng Cười

30/05/2016 5 Lm. Xuân Thảo

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương