Bài Hát


Lý Cây Khế

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Chèo Đưa Cá Ông

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Chiều Chiều

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Con Cóc

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Con Sáo Nam

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Con Sáo Ơ ơ (Thuy Trang)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Con Sáo Trung

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Lý Đò Đưa (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lý Mười Thương

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Lý Năm Canh

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Lý Nằm Mơ

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Ngựa Ô

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Ngựa Ô (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Qua Cầu (Như Quỳnh)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lý Qua Cầu (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lý Qua Đèo (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Lý Quạ Kêu

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Quạ Kêu (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Quy Phụng

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Tình Tang Huế (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Trung Bộ

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Bà Rằng Bà Rí

10/03/2014 29 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Bèo Dạt Mây Trôi (Thu Hiền)

10/03/2014 23 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Cò Lả

10/03/2014 18 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Xe Chỉ Luồn Kim (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 14 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Người Ở Đừng Về

10/03/2014 13 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lý Cây Đa (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 10 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Còn Duyên Kẻ Đón Người Đưa

10/03/2014 8 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương