Bài Hát


Lý Trái Mướp (Phương Thảo)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Lý Trống Bang

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Mùa Đông Saigon [Xuân Thảo]

30/05/2016 Lm. Xuân Thảo, Khác, Sinh Hoạt Quê Hương

Khoác chiếc áo màu ra phố

Mừng Đức Cha Giu-se

04/09/2015 Khác

Bài hát mừng dùng ngoài Phụng vụ, sau kết lễ.

Hân hoan lời mừng

Ngồi Tựa Mạn Thuyền (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Người Ở Đừng Về

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Nối Lại

10/03/2014 Lm. Xuân Thảo

Quê Hương

10/03/2014 Lm. Xuân Thảo

Ru Con Nam Bộ (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Nam Bộ

Sức Nặng Tình Yêu

10/03/2014 Lm. Xuân Thảo

Thang Bom

18/01/2014 Hải Linh

Tiếng Khóc Tiếng Cười

30/05/2016 Lm. Xuân Thảo, Khác, Sinh Hoạt Quê Hương

Trái Tim Bị Mất

10/03/2014 Lm. Xuân Thảo

Trên Đời Này

10/03/2014 Lm. Xuân Thảo

Trống Cơm (Jennifer Thomas)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Trống Cơm (Tam Ca Đông Phương)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Xe Chỉ Luồn Kim (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 Nhạc Dân Ca, Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Bà Rằng Bà Rí

10/03/2014 28 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Bèo Dạt Mây Trôi (Thu Hiền)

10/03/2014 21 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Cò Lả

10/03/2014 17 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Xe Chỉ Luồn Kim (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 14 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Người Ở Đừng Về

10/03/2014 13 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Lý Cây Đa (Tam Ca ĐP)

10/03/2014 10 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Trống Cơm (Tam Ca Đông Phương)

10/03/2014 6 Nhạc Dân Ca Bắc Bộ

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương