Tin xem nhiều trong tháng

Giới Thiệu Về Xướng Âm

Giới Thiệu Về Xướng Âm

07/05/2014 253 Xướng Âm

Các mẫu luyện thanh 1

Các mẫu luyện thanh 1

02/10/2010 135 Thanh Nhạc 1

Nghe các bài Xướng Âm I

Nghe các bài Xướng Âm I

26/04/2010 83 Xướng Âm 1

Nghe các bài Xướng Âm II

Nghe các bài Xướng Âm II

28/04/2010 80 Xướng Âm 2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...