Thứ Bảy, 25 Tháng Năm, 2019 356

NGÀY GẶP MẶT các học viên Quê Hương

Chúng tôi tạm chọn ngày Tổng kết Khóa Nhạc Cấp Tốc tháng 7 mỗi năm để mời các vị Ân Nhân, Thân Hữu và đặc biệt các bạn học viên cũ và mới tham gia buổi GẶP MẶT để tỏ lòng biết ơn đến các vị Ân Nhân và Thân Hữu, và để tạo mối dây nối kết với các học viên và giữa các học viên, hầu góp ý và nâng đỡ nhau trên con đường phục vụ bằng nghệ thuật, nhất là nghệ thuật thánh  nhạc.

Mong tất cả quý vị Ân nhân, Thân hữu và Học viên hưởng ứng và thu xếp để có thể Tham Gia Lễ Tổng Kết hằng năm, gồm Thánh Lễ Tạ Ơn (8g00) và Buổi Sinh Hoạt kết khóa (từ 9g30-0-12g30)

Xin bấm vào đây để ghi danh tham gia.

Xin cảm ơn sự ủng hộ và nâng đỡ của tất cả.

Lm Xuân Thảo, OFM

Bài viết khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương