Thánh Lễ » Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thứ Sáu, 21 Tháng Hai, 2014 2.593

Chúa Biến Hình 2 - Mi Trầm Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Mùa Chay, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 2 Mùa Chay
Nhạc Sĩ: Mi Trầm

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Tiếng Gọi Trong Sa Mạc* - Xuân Thảo

23/10/2014 162 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 71** - Xuân Thảo

28/10/2014 114 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Tiếng Chuông Ngân - Ngọc Linh

24/10/2014 103 Nhập Lễ

Lễ Dâng Trông Đợi - Viết Chung

23/10/2014 92 Dâng Lễ

Trời Cao - Duy Tân

23/10/2014 91 Nhập Lễ

Đêm Vắng Sao - Nguyễn Duy

23/10/2014 87 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Dân Thành Xi-on Hỡi - Xuân Thảo

23/10/2014 83 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 97 - Mẹ Vô Nhiễm - Xuân Thảo

15/07/2018 81 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương