CN 3 Phục Sinh


Chính Ngài Là Bạn Đường - Trần Mừng [Trần Mừng]

23/02/2018

Chính Ngài là bạn đường

Chúa Đã Sống Lại - Phương Anh [Phương Anh]

25/02/2014

Chúa đã sống lại Al-lê-lu-ia.

Chúa Nhật 3 - PS Năm A-B - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

25/02/2014

Lạy Chúa Giê-su, xin giải thích

Chúa Nhật 3 A - B Phục Sinh - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/02/2018

Lạy Chúa Giêsu xin giải thích

Chúa Nhật 3 PS - C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

03/06/2016

Đức Ki-Tô nay đã Phục Sinh

Chúa Phục Sinh - Kim Long [Kim Long]

25/02/2014

Chúa nay thực đã phục sinh

Dẫn Con Từng Bước [Nguyễn Duy]

25/02/2014

Xin Chúa dẫn con đi

Hiến Lễ Con Dâng - Vô Danh [Vô Danh]

30/03/2014

Đây đoàn con chung tình son, dâng rượu ngon bánh mì tinh trắng.

Ngài Đã Sống Lại - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

24/02/2014

Đức Ki-tô Ngài đã sống lại.

Thánh Vịnh 15 - A

09/04/2017

Xin giữ gìn con, xin giữ gìn con

Thánh Vịnh 15 A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/05/2014

Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con.

Thánh Vịnh 29 - Vũ Thành An [Vũ Thành An]

10/02/2016

Lạy Chúa con ca tụng Chúa

Thánh Vịnh 29 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/02/2014

Con xin tán dương Ngài, Lạy Chúa.

Thánh vinh 4 - Hải Triều [Hải Triều]

29/03/2015

Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài

Thánh Vinh 4 - Thiên Lan [Thiên Lan]

29/03/2015

Lạy Chúa chúng con nay chỉ cầu mong

Toàn Thể Địa Cầu - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

25/02/2014

Toàn thể địa cầu nào tung hô Thiên Chúa.

TV 117(I) (Lễ Ngày PS=Chung MPS: Hall/ĐK2; đáp ca sau Thanh Thi CTVQ: Halleluia) [Xuân Thảo]

01/05/2015

ĐK1: Halleluia...(CTVQ) ĐK2: Đây là ngày Chúa đã làm ra...(Lễ ngày)
Chung cho Mùa Phục Sinh

TV 65 (Chung MPS=CNPS 6A; CNTN 14C) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/05/2015

Toàn thể địa cầu hãy tung hô
TV 65 dùng Chung Mùa PS, có sửa chữa một số câu có dấu * xin lấy theo bản mới nầy

Xin Ở Lại Với Con - Hải Triều [Hải Triều]

25/02/2014

Xin ở lại với con Chúa ơi
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 99 - Xuân Thảo

10/02/2016 204 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 176 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 99 - Đỗ Vi Hạ

10/02/2016 141 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vinh 144 - Đỗ Vi Hạ

25/03/2016 97 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 115

27/01/2015 60 CN2

Của Lễ Tình Yêu - Ngọc Linh

20/04/2016 48 Dâng Lễ

Thánh Vịnh 29 - Vũ Thành An

10/02/2016 37 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Graduale Simplex (Sách Bình Ca Đơn Giản)

28/03/2019 35 Năm Phụng Vụ

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương