Thánh Lễ » Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thứ Sáu, 21 Tháng Hai, 2014 254

Sống Trong Niềm Vui - Nguyễn Duy Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Mùa Chay, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 4 Mùa Chay
Nhạc Sĩ: Nguyễn Duy

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Bên Bờ Sông Gio-đan - Mi Trầm

12/01/2017 1.618 Nhập Lễ

Chúa Giê-su chịu Phép Rửa (CHL) - Trần Mừng

15/11/2016 971 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Các Tầng Trời Mở Ra - Xuân Thảo

15/11/2016 899 Nhập Lễ

Xuân Của Ân Tình

28/01/2015 569 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Mừng Chào Mùa Xuân - Đỗ Vi Hạ

28/01/2015 537 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 39 - Thái Nguyên

01/12/2014 492 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Nữ Vương Mùa Xuân - Vũ Mộng Thơ

28/01/2015 488 Kết Lễ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương